Starszyzna kobiet radzi światu

ImageTrzynaście babć z rdzennych plemion. Zaniepokojone ubóstwem, niszczącym stylem życia, zbrojeniami, zawłaszczaniem i ograbianiem Ziemi, sięgają po odziedziczone po przodkach mądrości i metody, by wskazać, jak ratować świat.

Mądrość Babć znajdziemy w wydanej przez “Biały Wiatr” książce “Starszyzna Kobiet Radzi Światu”. Przekazywane w legendach plemiennych przesłania przypominają nam, że wszystkie nauki pochodzą z obserwacji świata zwierząt. Ludzie powinni być za to wdzięczni Ziem. – Babcie mówią, że podstawą przetrwania każdego plemienia była nie tylko zdolność do życia w równowadze z naturą, ale także w harmonii ze sobą – zaznacza we Wprowadzeniu autorka książki Carol Schaefer. – Siła społeczności opierała się na rodzinie, a dobrobyt każdej z nich był niezbędny dla dobrobytu wspólnoty. Ze względu na całkowitą zależność od przyrody i ziemi, ludzie traktowali życie jak świętość. Nie byli czymś odrębnym od natury czy kosmosu. To, co czyniono Ziemi i Jej mieszkańcom, czyniono sobie.

W kulturach plemiennych wszyscy dzielili się z innymi tym, co posiadali, pomagali sobie wzajemnie. Nie istniała potrzeba gromadzenia dóbr, ponieważ nie doświadczano braku. Dobra były wspólne, pożywienie było wspólne, dla całej społeczności. Jeśli ktoś był zręczniejszy w zdobywaniu pożywienia od innych, nie zagarniał dla siebie więcej, ale otrzymywał w swojej społeczności szczególne i poważane miejsce.  – Babcie przypominają, że to od rdzennych plemion powinniśmy nauczyć się, jak cała ludzkość może wspólnie się rozwijać – pisze Carol Schaefer. – Natomiast członkowie tubylczych społeczności mogą od współczesnego świata przyjąć wiedzę, jak przetrwać i funkcjonować niezależnie od własnego plemienia.

Babcie wierzą, że musimy powrócić do wewnętrznego ducha, ducha wszystkich rzeczy, którego opuściliśmy, poszukując szczęścia na zewnątrz.  – Żyjemy oddzieleni od siebie i od planety, która karmi nasze ciało i duszę. Przemoc i wojny spowodowały głód, ubóstwo, zanik kultury i brak zrozumienia dla podstawowych ludzkich praw. Woda – Krew Matki Ziemi – jest często tak brudna, że nie nadaje się do picia, powietrze w wielu miejscach jest tak zanieczyszczone, że trudno nim oddychać. Babcie pytają, czy tego właśnie chcemy dla siebie i przyszłych pokoleń – mówi Schaefer.

Czas przywrócić Życiu należny szacunek. Nie przetrwa ta kultura i ta cywilizacja, która odcięta jest od korzeni, tradycji przodków i praw natury. Przypomina o tym Rada Trzynastu Babć mówiąc o sposobach na samowystarczalność, suwerenność i prawdziwą więź wszystkich ludzi Ziemi, dla życia i pokoju. Pora ich wysłuchać.
RM

Oświadczenie Międzynarodowej Rady Trzynastu Kobiet Starszyzny Plemiennej

My, trzynaście babć z rdzennych plemion, po raz pierwszy zgromadziłyśmy się w miejscowości Phoenica, w stanie Nowy York. Spotkanie trwało od 11 do 17 października 2004 roku. Z czterech stron świata dotarłyśmy na ziemię Konfederacji Irokezów. Przybyłyśmy z deszczowych lasów Amazonii, północnego koła podbiegunowego, wielkich lasów północno-zachodniej Ameryki Południowej, równin Ameryki Północnej, wyżyn Ameryki Środkowej, Czarnych Wzgórz Dakoty Południowej, gór Oaxaca, pustyni południowo-zachodniej Ameryki, gór Tybetu i deszczowych lasów Afryki Środkowej.

Potwierdzając naszą łączność z tradycyjną medycyną rdzennych ludów i społeczności na całym świecie, kierujemy się wspólną wizją zawarcia nowego przymierza, które obejmie całą Ziemię. Stanowimy Międzynarodową Radę Trzynastu Kobiet Starszyzny Plemiennej. Połączyłyśmy się w jedności. Nasze przymierze w modlitwie na rzecz oświaty i uzdrawiania powstało dla Matki Ziemi i wszystkich Jej mieszkańców, dla wszystkich dzieci i następnych siedmiu pokoleń.

Jesteśmy głęboko zaniepokojone bezprecedensowym niszczeniem Matki Ziemi, skażeniem powietrza, wody i gleby, okrucieństwami wojny, globalną plagą ubóstwa, niebezpieczeństwami związanymi z bronią jądrową i odpadami nuklearnymi, panującą kulturą konsumpcji i materializmu, epidemiami zagrażającymi zdrowiu ludzkości, nadmierną eksploatacją pierwotnych sposobów uzdrawiania oraz niszczeniem plemiennych stylów życia.

My, Międzynarodowa Rada Trzynastu Babć, wierzymy, że nasze modlitwy, a także sposoby zapewnienia pokoju i metody uzdrawiania, odziedziczone po przodkach, są w dzisiejszych czasach niezbędne. Łączymy się, by zapewnić opiekę i wykształcenie naszym dzieciom. Łączymy się, by stać na straży tradycyjnych obrzędów i potwierdzić prawo do używania roślin leczniczych bez ograniczeń prawnych. Łączymy się, by chronić ziemię, na której żyją nasze ludy i od której zależy nasza kultura, by bronić zbiorowe dziedzictwo tradycyjnego uzdrawiania i samej Ziemi.

Wierzymy, że nauki przodków oświetlą nam drogę przez niepewną przyszłość.
Łączymy się ze wszystkimi, którzy czczą Stwórcę, pracują i modlą się za nasze dzieci, pokój na świecie i uzdrowienie Matki Ziemi.

Starszyzna Kobiet Radzi Światu
Wydawnictwo BIAŁY WIATR

http://www.bialywiatr.com/

Dodaj komentarz