8 CECH DECYDUJĄCYCH O ZDROWIU

015eb29aaf5ae7d646c1dd8ff5e71a44151708eefbNasza odporność zależy od naszej osobowości! Jeśli nie masz poniższych cech, to możesz je zbudować! To dobra wiadomość :)

Henry Dreher, pracującymi od lat z chorymi na raka, przekonał się, jak ważna jest świadomość swoich potrzeb i możliwości w budowaniu odporności immunologicznej. Zebrał on wyniki badań naukowych z pogranicza immunologii i psychologii i wyróżnił kilka aspektów osobowości, wyrażających się w konkretnych postawach i zachowaniach. Ich sumę Henry Dreher nazwał „osobowością silną immunologicznie” (Immune Power Personalisty).

 • Cecha 1: Wrażliwość na sygnały wewnętrzne
  Dr Gary E. Schwartz, psycholog z Arizona University odkrył, że ludzie, którzy rozpoznają sygnały ciała/umysłu, takie jak dyskomfort, ból, zmęczenie, złe samopoczucie, smutek, gniew i przyjemność lepiej sobie radzą psychiczne, mają lepszy profil immunologiczny i zdrowszy układ krążenia
 • Cecha 2 – Zdolność do zwierzeń
  Dr James W. Pennebaker, psycholog z Southern Methodist University w Dallas, Texas wykazał, zwierzanie się jest zdrowe. Ludzie, którzy ujawniają swoje sekrety, urazy i uczucia względem samych siebie i innych mają żywsze reakcje immunologiczne, zdrowsze profile psychologiczne i znacznie rzadziej chorują.
 • Cecha 3 – Siła charakteru
  Dr Suzanne Ouellette, psycholog z City University, New York skoncentrowała się na sile charakteru (hardiness). Wyróżniła w niej 3 elementy: zaangażowanie, kontrola, wyzwanie (Commitment, Control, Challenge).
  – zaangażowanie – aktywne włączanie się w pracę, twórcze działanie oraz żywe związki z ludźmi.
  – kontrola – oznacza tu poczucie, że możemy wpływać na jakość własnego życia, zdrowia i sytuację społeczną.
  – wyzwanie to postawa, która traktuje sytuacje stresujące nie jako zagrożenie lecz jako sposobność do korzystnych zmian, do rozwoju.
 • Cecha 4 – Asertywność
  Lekarz Dr G. F. Solomon, jeden z pionierów psychoneuroimmunologii udowodnił w serii badań spełniających wysokie naukowe standardy, że ludzie, którzy wyrażają swoje potrzeby i uczucia mają silniejszy i bardziej zrównoważony układ immunologiczny, oraz łatwiej opierają się chorobom immunologicznym, takim jak reumatoidalne zapalenie stawów, czy też AIDS.

Zauważono także powiązanie między siłą immunologiczną a zdolnością odnalezienia sensu życia w stresujących okolicznościach.

 • Cecha 5 – Tworzenie związków opartych na miłości
  Dr David Mc Clelland, psycholog z Boston University wykazał, że ludzie o silnej motywacji do tworzenia związków opartych na miłości i zaufaniu mają bardziej żywotne systemy immunologiczne i mniej chorują.
 • Cecha 6 – Zdrowe pomaganie
  Allan Luks z Institute of Advanced Health badał uzdrawiającą moc altruizmu. Pokazał on, że osoby zaangażowane w pomaganie innym zyskują korzyści nie tylko w sferze psychicznej czy duchowej, lecz także w sferze fizycznej. Ci ludzie mniej chorują.
 • Cecha 7 – Wszechstronność i integracja
  Patricia Linville, psycholog z Duke University wykazała, że ludzie, których osobowość posiada różnorodne aspekty lepiej znoszą trudne sytuacje życiowe. Są odporniejsi na stres, depresję, fizyczne symptomy, grypę i inne choroby w obliczu stresujących wydarzeń życiowych. Mają także większe poczucie własnej wartości.
  Tę cechę można nazwać aspektem “zdrowej Hydry”. Kluczem do dobrego funkcjonowania jest integracja różnych aspektów osobowości.
 • Cecha 8 – Uważność – skupiony umysł
  Dr  Jon Kabat-Zin, lekarz z University of Massachusetts Medical Centre od ponad 20 lat pomaga ludziom uleczyć symptomy stresu przy pomocy programu Stress Reduction and Relaxation Program (SR&RP czyli “stress clinic”).
  Trening skupionego umysłu wydatnie pomaga w radzeniu sobie ze stresem, bólem i chorobą. Zwiększa szanse na uleczenie i sprzyja rozwojowi człowieka.

źródło: www.psychologia.net.pl